Challan

By Shweta Rawat
Sep 08 2019 1 min read

Jab se ye challan aaya tab se soch raha ho. Ki bike mein jao ya bus mein safar karo. Gaur farmiyega Ghar se niklate hi kuch dur chalte hi socha ye dil ne bahut "Ki itni toh tankhwah nahi,Agar challan kat gaya toh"   Soch ke daftar hi gaya nahi...   Wah wah..   

54 Reads
 12 Likes
Report