Boy

By Vaibhav Mandhana
Oct 02 2019 1 min read

Rape hua . Ladki ka. ladki huyi ladki ki. Ungli uthayi samaj ne ladki par . Aakhir kyu. Aakhir kyu. Aakhir kyu  paida hoti h betiya. Kab badlega hamara samaj  

9 Reads
 3 Likes
Report